Terrängservice AB

Terrängservice AB har efter 25 år som återförsäljare av fyrhjulingar och mindre skogsmaskiner valt att avyttra agenturerna för Polaris och Kranman, för att enbart ägna sig åt gräv och anläggningsarbeten.

Terrängservice AB vill här med passa på att tacka alla kunder som under de gångna 25 åren visat förtroende för Terrängservice och våra varumärken och serviceverkstad.

Sedan den 1:a Juni 2019 har Bengtsson´s Cykel & Service AB i Korsberga tagit över agenturerna för Polaris och Kranman, även verkstad och reservdelar ingår i övertagandet. All verksamhet flyttas till Korsberga.
Tel. 0383-20175

Terrängservice AB har  sedan ca. 15 år tillbaka parallellt med butik och verkstad drivit entreprenadverksamhet inom grävning, snöröjning mm.
Denna verksamhet kommer fortsätta som tidigare och har även utökats med ytterligare en grävmaskin.

Terrängservice AB är sedan mer än 10 år diplomerad entreprenör för projektering och anläggande av enskilda avlopp.

Terrängservice i Mariannelund
Östra Storgatan 24, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-101 90
Mobil Peter: 070-634 62 42
Mobil Urban: 070-537 79 54
info@terrangservice.se