Grävning / enskilda avlopp

Sedan mer än 15 år är grävning en del av Terrängservice verksamhet. Vi utför de flesta förekommande grävningsarbeten så som: dikning, skogsdikning, återställande av körskador, markberedning, kantskärning av vägar, grunder / planering, kabel / rörläggning samt enskilda avlopp med en 6-tons grävmaskin. Vi är mobila och flyttar enkelt maskinen med traktor och flakväxlarvagn (som vi även kan köra schaktmassor med).

Vi är diplomerad entreprenör för projektering och anläggandet av enskilda avlopp!

Förstora bilden genom att klicka på den.

Urban 242 Urban 124 Urban 068 Urban 062 Urban 035 052
Lixerum (6)

Terrängservice i Mariannelund
Östra Storgatan 24, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-101 90
Mobil Peter: 070-634 62 42
Mobil Urban: 070-537 79 54
info@terrangservice.se