Polaris
Polaris Ranger
Kranman
Usewood
Woodtiger
Canadapulkan

Grävning / enskilda avlopp

Sedan mer än 10 år är grävning en del av Terrängservice verksamhet. Vi utför de flesta förekommande grävningsarbeten så som: dikning, skogsdikning, återställande av körskador, markberedning, kantskärning av vägar, grunder / planering, kabel / rörläggning samt enskilda avlopp med en 6-tons grävmaskin. Vi är mobila och flyttar enkelt maskinen med traktor och flakväxlarvagn (som vi även kan köra schaktmassor med).

Vi är diplomerad entreprenör för projektering och anläggandet av enskilda avlopp!

Förstora bilden genom att klicka på den.

Urban 242 Urban 124 Urban 068 Urban 062 Urban 035 Lixerum  (6)

052

 

 

 

 

 

Nyheter

Se information under Woodtiger Logotypen

Det tunga arbetet att röja ungskog manuellt med röjsåg kan vara på väg att försvinna, i Mars 2014 anlände den första Usewood 4…