Polaris
Polaris Ranger
Kranman
Usewood
Woodtiger
Canadapulkan

Maskinell röjning är framtiden?

IMG_3495Det tunga arbetet att röja ungskog manuellt med röjsåg kan vara på väg att försvinna, i Mars 2014 anlände den första Usewood 4×4 Pro till oss i Mariannelund. Usewood är en maskin för maskinell röjning av ungskog tillverkad i Finland där ett 40-tal maskiner är i drift. Vi är sedan en tid tillbaka Usewoods representant i Götaland.

Nyheter

Se information under Woodtiger Logotypen