Polaris
Polaris Ranger
Kranman
Usewood
Woodtiger
Canadapulkan

Usewood

Framtiden är här! För att klara det framtida röjningsbehovet är maskinell röjning en av vägarna att gå. Usewoods röjningsmaskiner är sedan ett par år etablerade på den finska marknaden där ett 40-tal maskiner är i drift.
Nyheter

Se information under Woodtiger Logotypen

Det tunga arbetet att röja ungskog manuellt med röjsåg kan vara på väg att försvinna, i Mars 2014 anlände den första Usewood 4…